Fries behoort tot de West-Germaanse tak van talen en is nauw verwant aan het Engels en Nederlands. Deze talen worden daarom ook wel geschaard onder de Ingveoonse (Anglo-Fries) talen. Fries is dus geen dialect maar een officieel erkende taal. Er wordt ook Fries gesproken in het Groninger Westerkwartier, de Duitse gemeente Saterland in de Landkreis Cloppenburg in Nedersaksen en in Sleeswijk-Holstein op de grens met Denemarken. In Oost-Friesland (Duitsland) wordt nog een variëteit op het Fries gesproken.  Fries wordt op het middelbaar onderwezen en je kan er ook examen in doen. Het Fries wordt als bijvak op vele universiteiten in Europa aangeboden. In Nederland is vanaf 1 januari 2014 de Wet gebruik Friese taal van kracht die de Friese taal wil beschermen en bevorderen.
 

De Afûk (Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje, Friese onderwijscommissie) is dé organisatie die zich bezighoudt met het verspreiden en onderrichten van Fries. Het is  voornamelijk een boekhandel en cursusinstituut. Zij geven door de hele provincie Friese cursussen op allerlei niveaus: leren lezen, schrijven en spreken, voor Friezen en niet-Friestaligen. In Leeuwarden is er een Afûk winkel waar je boeken over Friesland, de cultuur, in het Fries, cd's en andere Friese gadgets vindt. Absoluut een bezoekje waard! Afûk heeft ook een eigen uitgeverij, een (ver)taaladviesbureau en houdt zich bezig met leerplanontwikkeling voor scholen. En de Afûk heeft de Praat mar Frysk campagne gelanceerd waar Doutzen Kroes ambassadrice van is.

De bekendste Friese spreuk is wel 'Bûter, brea en griene tsiis, wa dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries'. Deze uitspraak is van Grutte Pier die in de oorlog tussen Friesland en Holland (begin 1500) dit iedereen liet zeggen om te achterhalen of je wel echt Fries was. Probeer het eens! Hieronder een aantal leuke filmpjes in het Fries.

Friese taal

Taal

'Bûter, brea en griene tsiis'
wa dat net sizze kin
is gjin oprjochte Fries